Otázky a odpovědi

Proč se říká blešímu trhu BLEŠÍ?

Bleší trh, lidově blešák či burza je v původním slova smyslu trh, kde jsou nabízeny použité předměty soukromými osobami bez nutnosti obchodní koncese.  Výraz bleší trh pochází ze středověku, kdy panovník nebo šlechtic přenechal darem oblečení svým poddaným. Ti s ním mohli dále obchodovat a spolu s ním se přenášeli i paraziti.

Chci prodat použité věci, co k tomu potřebuji?

V našem areálu Vám k tomu bude poskytnuta prodejní plocha (místo) a to 2x3 m bez vozidla - úhrada 50,- Kč, nebo 5x5 m s vozidlem - úhrada 150,- Kč. Pokud prodáváte vlastní použité věci, či výrobky, nepotřebujete živnostenský list. (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jste povinni v případě překročení zákonem daných částek danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu). Prodávající musí mít na viditelném místě umístěnu cedulku se jménem a adresou prodávajícího, dále dodržovat tržní řád, který je u vstupu do areálu a také na internetu.

Prodávám nové oblečení a doplňky, můžu k vám na blešák?

Ano jistě, i prodejci, kteří podnikají na ŽL, nebo právnické subjekty mohou u nás prodávat. Sortiment není nijak omezen, pouze prodej živých zvířat dovolen za podmínek - viz. tržní řád. K dispozici jim bude jedno či víc prodejních míst o rozměru 5x5 m kde můžou mít po celý den i vozidlo, přívěs ap. Poplatek za jedno místo je 150,- Kč. Prodejce zde musí mít umístěnou viditelnou cedulku s názvem firmy a IČ. V neposlední řadě také dodržovat tržní řád, který je jak na internetu, tak v místě samotném.

Provozuji stánek s občerstvením, kolik zaplatím za místo?

Provozovatelům občerstvení je učtován poplatek 2 000,- Kč za místo o rozměru 10x5 m. Je také možnost připojit se na odběr el. proudu s měřením, samozřejmě za úhradu odebrané energie. Počet prodejců občerstvení je limitován, a tak je nutné si prodejní místo dopředu rezervovat u organizátora.

Chci prodat starší elektroniku, je možné ji v areálu případnému zájemci vyzkoušet?

Ano určitě, organizátoři Vám umožní pro takový případ napojení do sítě, na ukázku funkčnosti zdarma, ale pokud máte zájem o celodenní přopojení, i toto je možné, bude Vám poskytnuto připojení s měřením odebrané energie za úhradu.

Máte otázku? Pošlete nám ji, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás