Prodejní místo + vozidlo

Prodejcům je poskytnuta jedna plocha (nebo i více) o rozměru 5x5 m. Do tržnice je možno vjet nejpozději v 7:30, pak se vjezd uzavírá. Prodejci bude organizátory určeno prodejní místo, pokud nemá učiněnou rezervaci. Během dne prodejce uhradí organizátorovi přímo na místě poplatek, který činí za plochu 5x5 m 150,- Kč

 

Prodejní místo bez vozidla

Prodejcům drobných věcí je poskytnuta plocha o rozměru 2x3xm. Do tržnice nemůžou vjet s žádnýcm vozidlem, vstup je jim dovolen během celého dne. Prodejci bude organizátory určeno místo, pokud nemá učiněnou rezervaci. Během dne uhradí organizátorovi přímo na místě poplatek, který činí za plochu 2x3 m 50,- Kč